เว็บไซต์ในเครือ   :           

          โรงเรียนสันทรายหลวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดภาพยนตร์สั้น Shot Film โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี5 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสำหรับเด็กไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านทักษะการใช้Digital Technology การสื่อสาร  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
          ทีมภาพยนตร์สั้นจากโรงเรียสันทรายหลวง Sansailuang Film  นำโดย ด.ช.มังกร  กู่คำ  ด.ช.รุ่งสุริยา  พูลศิริ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และคุณครูภาวินี  สิงคราช  เป็นครูที่ปรึกษาในการส่งเข้าประกวดครั้งนี้  สำหรับทีมงาน sansailuang film ทั้งหมดประกอบด้วย ด.ช.สันติภพ  ผิวผ่อง  ด.ช.สมิทธิ์  ทัตโถมะ  ด.ญ.พลอย  ปู่เฮง  และ ด.ญ.เยียง  อินพรหม  ซึ่งพวกเราได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานพ  กันโฑ
          ความสำเร็จครั้งนี้นำความภาคภูมิใจมายังโรงเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  สพป.เชียงใหม่เขต 2 และ สพฐ. ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ
รับรางวัลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2562  ณ โรงแรม S31 กรุงเทพมหานคร
จาก  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันทรายหลวง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
496
เมื่อวานนี้
564
เดือนนี้
5,442
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
45,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง