เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลักปัน ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำ ในโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษา  โดยสโมสรโรตารีเชียงใหม่สันทราย และ มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต  โดยมีนายชูชาติ รักษาวงศ์ ประธานมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต เป็นประธานมอบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง