เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ในด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในส่วนของการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูแห่งละ 1 คน   ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 129 คนโดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงบประมาณให้ทุกโรงเรียนแห่งละ 2000 บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้กำหนดแนวทาง “การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสถานศึกษา” ในสังกัดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนรวมทั้งชักชวนครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ให้ความร่วมมือกับทาง กกต.เป็นอย่างดี และมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งโดยทันที พร้อมทั้งกำชับให้ “ข้าราชการทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง”  รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
470
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง