เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านป่าบง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย         ท่านรองชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ

นายกันตวิชญ์ มะโนคำ นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
ศึกษานิเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดอบรมครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง