เว็บไซต์ในเครือ   :           

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมราชการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำตาม 6 มาตรการหลักของกรมควบคุมโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวเปรมิกาวงษ์ลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพัฒนาความร่วมมือและสร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดำเนินการสร้างระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค ที่พบบ่อยในโรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ เป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสพม. 34 จำนวน 130 คน วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำหรับ 6 มาตรการหลักของกรมควบคุมโรคและโรคติดต่อ ได้แก่ 1. ตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 2. ให้นักเรียนล้างมือทุกครั้ง ก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ 3 .ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ของเล่นทุกวัน 4. เมื่อพบเด็กป่วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. เด็กที่ป่วยหยุดพักจนกว่าจะหาย 6. ถ้าเด็กอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
468
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง