เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่  17-18 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน  การเตรียมความพร้อมเป็นสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมริมใต้ร่วมใจ 2550

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
87
เมื่อวานนี้
289
เดือนนี้
2,744
เดือนที่แล้ว
12,748
ปีนี้
29,626
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง