เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

จุดที่ 2 เวลา 14.30-19.30 น. โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อคณะเดินทางมาถึง ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัย และนำเข้าสู่ห้องประชุม รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษาให้แก่ นักเรียนพิเศษ ด้อยโอกาส ทั้งนักเรียนพิการด้านต่างๆ นักเรียนชนเผ่า จากนั้น นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์นำท่านรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องสอนคอมพิวเตอร์ ห้องทันตกรรม ชมการแสดงของนักเรียน และชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยท่านได้พูดคุยสอบถามนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง และถ่ายภาพกับครูและนักเรียนที่มาต้อนรับวันที่ 14 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมการมอบนโยบายตามภารกิจลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ในวันนี้คณะได้ลงพื้นที่ติดตามในจังหวัดเชียงใหม่ 2 จุดด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อ.สันทราย ในการนี้ นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และคณะร่วมให้การต้อนรับ ดังนี้

     

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
468
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง