เว็บไซต์ในเครือ   :           

นักเรียนโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้ คว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายสมชาติ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแป๋วิทยา และครู เป็นผู้นำทีมไปแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งทางโรงเรียนมีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้

1. เหรียญทอง จากการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 

    1. นางสาวศศิวิมล  วอดู  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    2.นางสาวสุวรา  น้อยดี   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    ฝึกสอนโดย นายชยานนท์  มะทะ และ นางนางสาวสิริพิม  พรมมา

2. เหรียญทอง จากการแข่งขันสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย

     1.นางสาวจารุวรรณ  กาซึ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     2.นางสาวปิยะนุช  กันยา   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     3.นางสาวอรนุช  ปู่เลอโม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     4. นางสาวอริสา  ทองคำ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     5. เด็กหญิงศศิธร  คำเอ้ย   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      6. เด็กหญิงศรีวิไล  ตื้อสมดี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พาเยโน่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      8. เด็กหญิงนภัสสร  นุโพ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      9. เด็กหญิงจินตภา  วอสุมู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      10. เด็กหญิงนิรภัทร  คำเอ้ย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      ฝึกสอนโดย นายสุขเกษม  ดิษบรรจง, นางรังสิมา  ดิษบรรจง และนางสาวแววดาว  คำหยาด

3. เหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย นางสาวปาลีรัตน์  ชัยวงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกสอนโดย นางเจตศรี  ไชยสาร

4. เหรียญทอง จากการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย

     1. นางสาวผ่องศรี  ลุงทุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     2. นางสาวสุพิศตา  เจริญ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     3. นางสาวเจนจิรา  แสงมณี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    ฝึกสอนโดย นายสมัคร  จันตาเงิน และ นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์

5. เหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย เด็กหญิงพัชราพร  แสงคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      ฝึกสอนโดย นางสาวนันธิกา  จินาการ

6. เข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย เด็กชายดัสกร  แสนดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นายสมศักดิ์  จะเคอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกสอนโดย นายชยานนท์ มะทะ และนางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
17
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง