เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 คลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง, ขาดแคลนสาธารณูปโภค และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะที่ออกตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นายสมปอง วรอารมณ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ, นายณัฏฐวรรธน์ ปินตาวงค์ นักวิชาการคลัง จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง, ขาดแคลนสาธารณูปโภค และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ 2562 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยื่นคำร้องจำนวน 18 โรงเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของระยะทางที่ยากลำบากและระยะเวลา จึงทำให้ในปีงบประมาณนี้ออกตรวจเยี่ยมได้เพียง 7 โรงเรียน ได้แก่  อำเภอสะเมิง โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ, โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาป่าคานอก, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง, โรงเรียนบ้านแม่ขะปู, โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาเด่นฮ่อม, โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ, อำเภอแม่แตง โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ และโรงเรียนบ้านแม่แมม

โดยผลการตรวจเยี่ยมทั้ง 7 โรงเรียน พบว่า ระยะทางไกล เดินทางลำบาก สภาพถนนชำรุดทรุดโทรม มีดินสไลส์, ด้านสาธารณูปโภค ทุกแห่งยังใช้น้ำประปาภูเขา และในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ยังถูกประกาศเป็นพื้นที่ชุกชุมโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย ทางคณะคลังจังหวัดเชียงใหม่จะนำข้อมูลที่พบไปประกอบแบบคำขอเพื่อพิจารณาต่อไป โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน จะได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

 

  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
613
เมื่อวานนี้
678
เดือนนี้
7,516
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
77,031
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง