เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันนี้ 24 ตุลาคม 2561

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู โดยผู้บริหารโรงเรียน นายวัสสันต์  กองรัตน์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จาก คณะสคราฟแมน ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยโรงเรียนบ้านแม่ขะปูมีปัญหาเป็นอย่างมากในการจัดน้ำที่สะอาด ในการที่จะบริโภคหรืออุปโภค ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะสคราฟแมน ได้เล็งเห็นถึงสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขะปู จึงได้ก่อตั้งอาคารพยาบาลชุมชนสคราฟแมน ใว้ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ อนามัยหมู่บ้าน และ นักเรียน จวบจนบัดนี้ ทางคณะสคราฟแมน ได้ทราบปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำที่สะอาด และมีคุณภาพ จึงได้จัดงบประมาณให้ทางโรงเรียนได้จัดสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม และก่อสร้างเสร็จในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พศ ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่อว่า " โรงผลิตน้ำดื่มสคาฟแมน แม่ขะปู " (Schaapman Drinking Water Product Maekhapoo) พร้อมกันนี้ยังได้นำเสื้อทีมฟุตบอลจากประเทศเนเธอแลนด์ มาบริจาคให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียนบ้านแม่ขะปู อีกด้วย

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง