เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ได้ส่งนักเรียน เด็กหญิงภาวิณี ถนอมรุ่งเรืองและเด็กหญิงสรัลรัตน์ เรืองชัยทรัพย์ และผู้ควบคุมนางสาวสุนิษา สุรินทร์แก้ว ในนามกลุ่มโรงเรียนบ้านแม่สาใหม่ ร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าพันธุ์ชนเผ่า ครั้งที่ 2TKN ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของเครือข่ายเยาวชนชนชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนเด็กและเยาวชน อายุ 13-25 ปี จากกลุ่มเด็ก 16 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มเด็กบ้านหนองจิก จังหวัดเพชรบุรี
 2. กลุ่มเด็กศกร.สเนพ่อง จังหวัดกาญจนบุรี
 3. กลุ่มเด็กศกร.ห้วยพ่าน จังหวัดน่าน
 4. กลุ่มเด็กศกร.หญ้าแพรกสาละวิน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. กลุ่มเด็กศกร.จิตอาสาบ้านคาม อำเภอปางมะผ้า. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. กลุ่มเด็กอนุรักษ์วัฒนธรรมดาราอาง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
 7. กลุ่มเด็กศกร.ดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 8. กลุ่มเด็กศกร.โจ๊ะมาโลลือหล่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 9. กลุ่มโรงเรียนบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 10. กลุ่มเด็กศกร.อวาคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 11. กลุ่มเด็กโรงเรียนห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 12. กลุ่มเด็กโรงเรียนบ้านพุย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 13. กลุ่มเด็กศกร.ม่อนแสงดาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 14. กลุ่มเด็กโรงเรียนรักแผ่นดิน อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
 15. กลุ่มเด็กโรงเรียนห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย
 16. เครือข่ายเด็กและเยาวชนเผ่าพื้นเมือง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
539
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง