เว็บไซต์ในเครือ   :           

 เด็กหญิงญาณภัทร รัตนดิลกกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ ได้รับรางวัลปลอบใจ การประกวดเรียงความ "คุณครูที่รัก"  รุ่นที่ ๓  ระดับประถมศึกษา ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปี ๒๕๖๑

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง