เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บูรณาการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เทียบเคียงผลการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล(สำนักงานเขตสุจริต)” และ“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ณ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการศึกษาดูงานและการเทียบเคียงผลการดำเนินงานในด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับหน่วยงานต้นแบบจำนวน  80  คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร,บุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2, ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทียบเคียงผลการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล(สำนักงานเขตสุจริต)”กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี, โรงเรียนวัดบางชัน ตาม“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” และศึกษาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบ้านประมงพื้นบ้าน บ้านบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบริบทของสพป.เชียงใหม่ เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
267
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง