เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชมภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้ : https://goo.gl/aZvjn4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จับมือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว,ผลประโยชน์ส่วนส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ แก่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อก้าวสู่ “สำนักงานเขตสุจริตยั่งยืน : เชียงใหม่ 2 โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น” ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระดับ “สูงมาก” 4 ปีซ้อน(2558-2561)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับฐานความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว,ผลประโยชน์ส่วนส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุพร ณ จันดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 2561

นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน สพป.เชียงใหม่  เขต 2 ได้รับการพัฒนาด้านการปรับความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม, เพื่อให้บุคลากร ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเทียบเคียงผลการในด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ และเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยควาดหวังว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็น “สำนักงานเขตสุจริตยั่งยืน : เชียงใหม่ 2 โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น” รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

กรวัฒน์ ชุ่มเย็น,สมศักดิ์ วงค์หาญ ถ่ายภาพ -รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
286
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง