เว็บไซต์ในเครือ   :           

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TRC Intensive Communications รุ่น TRC Young Reporter ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดโดยสภากาชาดไทยร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมด้านการเขียนข่าว เผยแพร่ข่าว ภาพข่าวแก่เยาวชนและอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้มีทักษะในการเขียนข่าว ส่งข่าวขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง