เว็บไซต์ในเครือ   :           

                โรงเรียนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 (สพป.ชม.2) จำนวน 37 แห่งเข้าร่วมโครงการ “ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ”ด้วยความช่วยเหลือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเอราวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                ชมรมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  จัดการการประชุมชี้แจงโครงการ “ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ”  โดยนายสิทธิโชค    โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

นายเจษฎา ธัญหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยั้งเมิน รักษาการตำแหน่งประธานชมรมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 กล่าวรายงานว่า โรงเรียนพื้นที่สูงสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตามการคัดกรองโดยเกณฑ์ ของ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีจำนวนทั้งสิ้น 48 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 37 โรงเรียน ในวันนี้ได้เชิญ รศ.ดร.ขวัญชัย  รัตนเสถียร  ประธานกรรมการกลางโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบฯ มาชี้แจงและแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพื้นที่สูงฯ และการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และว่าที่ ร.ต.ขวัญสุกุล วสุวัต เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนฯ สพป.ชม.2 นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงฯ ของ สพป.ชม. 2

                   ในตอนท้าย นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการ สพป.ชม.2 กล่าวขอบคุณวิทยากรว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ที่มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการในโรงเรียนพื้นที่สูงของ สพป.ชม.2

 

 รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
246
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง