เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และคณะผู้บริหาร โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 5 อำเภอ, เครือข่ายผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนรู้(Home School) ร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยเริ่มต้นจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานได้แก่ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะศาลพ่อปู่ จากนั้นตั้งขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวเข้าสู่บริเวรพิธี จากนั้นเป็นการดำหัวและรับพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุนกสนาน หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำดำหัวแล้ว ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันจากกลุ่มเครือข่ายอำเภอต่างๆ กลุ่มงานภายใน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณี และสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในหมู่คณะ

(ถ่ายภาพโดย นายขจรศักดิ์ ชัยยาศรี นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.แม่โจ้)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
298
เมื่อวานนี้
511
เดือนนี้
5,081
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
59,329
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง