เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องพิฆเนศวร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา การแก้ไข และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน โดยมีเป้าหมายให้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
266
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง