เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน “ทางเลือกของหนูสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”  ณ ห้องประชุมเอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้จัดการศึกษา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้จากคณะกรรมการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาของครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ คลอดจนรับฟังปัญหาและขอเสนอแนะ อันจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน รวมทั้งสิ้น 24 ครอบครัว 32 คน, 2 ศูนย์การเรียน 36 คน และ 1 เรียนรวมศูนย์ 5 คน ดำเนินงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
445
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง