เว็บไซต์ในเครือ   :           

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง,โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่ริม และโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย พร้อมกันนี้คณะรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก,นายปรีชา เชื้อชาติ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอ.พร้าว, นายมงคล พุทธัง,นายบุญช่วย เวศนารัตน์  เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอ.แม่แตง, นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอ.สันทราย, นายสมโภชน์ ศรีชะนา เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอ.สะเมิง,  และนายชลอ คชาประดิษฐ์ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอ.แม่ริม และติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สทศ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ในการสอบครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอ

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก นายสมศักดิ์ วงค์หาญ, ศน.สัมฤทธิ์ พวงยอด, ศน.ชนิกานต์ เรือนแก้ว และสมาชิกกลุ่มไลน์ผู้บริหาร สพป.ชม.2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
476
เมื่อวานนี้
586
เดือนนี้
4,570
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
58,818
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง