เว็บไซต์ในเครือ   :           

เดินสายเยี่ยมโรงเรียน

                   วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นางอุษา โรจนพิพัฒน์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ, นางวิไลลักษณ์ ไทยระยะ ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่าง โดยในวันนี้เยี่ยม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง, โรงเรียนบ้านช้างใน, โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การติดตามเรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียน คอมพิวเตอร์,  การเตรียมความพร้อมในการสอบโอเนท, DLTV, อาหารกลางวัน นมโรงเรียน น้ำดื่มสะอาด, นักเรียนพักนอน, เศรษฐกิจพอเพียง,สถานศึกษาสีขาว, ระบบดูแลนักเรียน, โครงการพื้นที่สูง, โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การอ่านออกเขียนได้, การสอนภาษา, โรงเรียนประชารัฐ และส่งเสริมอาชีพนักเรียน ทั้งนี้นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
27
เมื่อวานนี้
407
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,748
ปีนี้
26,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง