เว็บไซต์ในเครือ   :           

               โรงเรียนวัดบ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ปลูกต้นไม้ในป่าต้นน้ำ  เก็บขยะรอบ ๆ โรงเรียนและชุมชน เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบูหรีโลก ฯลฯ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง