เว็บไซต์ในเครือ   :             

โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่แตง 4 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า  ณ  สนามโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ทางโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมให้กองลูกเสือสำรอง   ลูกเสือสามัญ   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่แตง 4 จำนวนผู้กำกับลูกเสือ ทั้งหมด จำนวน 29 คน จำนวนลูกเสือทั้งหมด  185 คน  เข้าร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  ประธานในพิธี (นายจำรัส   อุสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา) จุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6  ผู้กล่าวรายงาน (นายเอกกมล เยาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม) พิธีถวายราชสดุดี  กล่าวคำถวายราชสดุดี   การบำเพ็ญประโยชน์  ในโรงเรียน  เช่น   ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน   ห้องสุขา  โรงอาหาร  บ้านพักนักเรียน    ถนน หลุมขยะ  เก็บขยะตามถนนในชุมชน และวัดบ้านเหล่า เพื่อให้ลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่  รัชกาลที่ 6 ที่ได้กำเนิดลูกเสือไทย  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
295
เมื่อวานนี้
692
เดือนนี้
11,447
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
91,471
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง