เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่าธงไตรรงค์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ประวัติธงชาติไทย จัดนิทรรศการธงชาติไทย วาดภาพระบายสีธงชาติไทย ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติร่วมกันเวลา 08.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง