เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายประพันธ์. ทองหนัก. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด. ได้มอบเหรียญเงิน. จำนวน. 2. เหรียญ. และ. 1. เหรียญทองแดง. จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์. ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค. ภาคเหนือ. ณ. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง