ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 (สขร.1)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม– ธันวาคม 2566 (สขร.1)