Notice: Undefined index: day in /var/www/th/showsc.php on line 70 Notice: Undefined index: month in /var/www/th/showsc.php on line 71 Notice: Undefined index: year in /var/www/th/showsc.php on line 72
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 
:: เป็นข้อมูลของโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2::
 แก้ไขล่าสุดเมื่อ วัน/เดือน/ปี :    //
 รหัสSMISโรงเรียน :    50020103
 ชื่อโรงเรียน :    บ้านเมืองก๊ะ
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน :    นายประเวศ ทิพจร
 ที่อยู่ปัจจุบัน :    หมู่ 5 ตำบลสะลวง
 อำเภอ :    แม่ริม
จังหวัด :
 เชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์ :    50330
โทรศัพท์:
 081-0221283,053-460203
 email :    prawet77@hotmail.com
 Website :    
    **
 
  >> ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ  อำเภอแม่ริม ::
ระดับชั้น
ชาย หญิง รวม ห้อง
รวมอนุบาล 6 3 9 2
รวมประถม 22 17 39 6
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
รวมมัธยมปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 28 20 48 8
** ข้อมูลจาก DMC2013 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 **
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.