สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (4 ชั้น 18 ห้อง)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2557 บ้านแม่โจ้
2 ด้วย นางสมัย มาลาสุริยา มารดาของ นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ได้เสียชีวิตลง เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจศพในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สุสานบ้านสบเปิง ในการนี้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ กำหนดวางพวงหรีดเคารพศพ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.และเป็นเจ้าภาพ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2557 สันป่าสักวิทยา
3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหารแบบพิเศษ)และท่อน้ำประปา 
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2557 บ้านขุนแจ๋
4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ก่อสร้างส้วม สปช.604/45 จำนวน 1 หลัง) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2557 พร้าวบูรพา
5 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2557 บ้านหลักปัน
6 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ (ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่) เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ (กรณีพิเศษ) ตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2557 นางสายฤดี มารังค์
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาชีพโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล (แนบไฟล์เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
8 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ประชุมในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2557 สันมหาพนวิทยา
9 สสวท. ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” เพื่อเผยแพร่ข้อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่แล้ว จำนวนรวม 287 ข้อ ประกอบด้วย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่ 1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ซึ่งระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบให้ 2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามา  22 / 01 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
10 เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกิจกรรม โรงเรียน เครือข่ายสะเมิง 3 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ในวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู เวลา 13.00 น.  
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
11 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด โรงเรียนบ้านสะลวงนอก จำนวน 2 รายการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2557 บ้านสะลวงนอก
12 นายศรัณย์ จอมแปง ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งว่าบิดา นายจำนงค์ จอมแปง อายุ 63 ปี ได้เสียชีวิตลง ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแสนหลวง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และจะประกอบพิธีฌาปนกิจ ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558 ณ สุสานเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และกราบขออภัยที่ไม่ได้เชิญด้วยตัวเอง  21 / 01 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
13 ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณปี 2558 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2557 บ้านปางห้วยตาด
14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาชีพโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
15 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์
16 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการคุมสอบO-Net อำเภอสันทราย ไปเป็นวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00น. เป้นต้นไป ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2   20 / 01 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
17 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการการเงินของกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่าสักวิทยา
18 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการการเงินของกลุ่มเครือข่าย ร่วมประชุมในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่าสักวิทยา
19 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม (อำเภอแม่แตง) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
20 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 ทรายทองราษฎร์อุทิศ
21 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน (อำเภอแม่แตง) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
22 ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาถึงแก่กรรม อำเภอแม่แตง(ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
23 ประชาสัมพันธ์มารดาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
24 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง  
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2557 วัดห้วยไร่
25 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1ชั้น 4 ห้องเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2558
 
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2557 บ้านต้นผึ้ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 30 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.