สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้รับคัดเลือกจากคุรุสภา เป็นครูภาษาไทยดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากรึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ตามประกาศุรุสภา ที่ลงนามโดยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ลงนามประกาศ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คน โดยมีนางสาวสุดสวาท ปิงชัยวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้รับการคัดเล  22 / 12 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 (ร.ร.ร่ำเปิง) ส่งมายัง e-mail : sanpasak_wittaya@windowslive.com  
[ไฟล์แนบ]
22 / 12 / 2557 สันป่าสักวิทยา
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 1 หลัง 
[ไฟล์แนบ]
22 / 12 / 2557 บ้านหนองไคร้
4 แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2557 บ้านขุนแจ๋
5 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2557 บ้านขุนแจ๋
6 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2557 บ้านหนองไคร้
7 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๓ เข้าร่วมประชุม ในวัน จันทร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง เวลา ๐๙.๐๐ น.
(แก้ไขเอกสาร) 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
8 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๓ เข้าร่วมประชุม ในวัน จันทร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง เวลา ๐๙.๐๐ น. 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
9 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๓ เข้าร่วมประชุม ในวัน จันทร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง เวลา ๐๙.๐๐ น. 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
10 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2557 นางมาริสา
11 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอแม่แตง กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ในอำเภอแม่แตง จำนวน 200 คน ดังนั้น ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอแม่แตง ส่งรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6 และม.3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม มายังโรงเรียนสันมหาพนวิทยา ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557  
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2557 สันมหาพนวิทยา
12 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอแม่แตง ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์ PEER Center อำเภอแม่แตง ประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ PEER Center อำเภอแม่แตง 
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2557 สันมหาพนวิทยา
13 โรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๘/ว ๓๙๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอให้ดำเนินการส่งด่วน ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗   16 / 12 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
14 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิต โปรแกรมแม่แตง 9 โรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
15 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
16 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์อำเภอแม่ริม  
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2557 บ้านพระนอน
17 เรียนเชิญสมาชิกข้าราชการบำนาญ กองทุน กบข. เข้าร่วมฟังการชี้แจงการใช้สิทธิ์ UNDO กับข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองอาบช้าง หลัง สพป.ชม.2 อ.แม่ริม เวลา 09.00-10.30 น. จัดโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่  11 / 12 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
18 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
20 แจ้งโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม เข้าร่วมประชุม เรื่อในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง โรงเรียนละ 2 คน ส่งแบบตอบรับให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 8 ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 57 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2557 นางสาววาสนา เพลัย
21 ด้วย แม่บัวแก้ว ชูสาย มารดาของ นางประทิน เต๋จ๊ะตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เสียชีวิตด้วยโรคชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 44 ตำบลปงยางครก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ   09 / 12 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
22 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
08 / 12 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
23 โปรดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการอำเภอแม่ริม นายจตุรเซฟ กำแพงแก้ว เบอร์ 2 
[ไฟล์แนบ]
08 / 12 / 2557 บ้านพระนอน
24 นโยบายบริการงานสหกรณ์ฯ อาจารย์จตุรเซฟ กำแพงแก้ว เบอร์ 2 
[ไฟล์แนบ]
08 / 12 / 2557 บ้านพระนอน
25 การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (กฎหมาย Undo) มีผลบังคับใช้ 13 ธันวาคม 2557 และให้ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ประมาณ 6.5 เดือน)ในการยื่นความประสงค์ สมาชิกกองทุน กบข ท่านใดสนใจ ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) การใช้สิทธิื Undo เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ เมื่อท่านตัดสินใจแล 
[ไฟล์แนบ]
08 / 12 / 2557 นางสมพร ยานะ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 27 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.