สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ด้วยโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ หากโรงเรียนในอำเภอแม่แตง มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครได้ที่โรงเรีย 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
2 การประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง ๑
ด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง ๑
จะดำเนินการประชุม ในวัน จันทร์ ที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดง 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 ชุมชนบ้านดง
3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการเงินกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
4 ประชุมครูธุรการโรงเรียน ทุกโรงเรียน(ในอำเภอแม่แตง) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
5 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน หากโรงเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วมให้สมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รายละเอียดดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
6 แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งให้โรงเรียนยุพราชเป้นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 ที่สนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (สมทบ)  
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
7 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 21/2558 เนื่องด้วย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยฯ ขึ้น คือการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ โดยกำหนดให้มีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กค.58 ถึงวันที่ 31 กค 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
8 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน เรื่อง วิธีการกรอกผลประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1/2558 โดยให้เปิดเว็ปไซต์ www.cme2.go.th/news/cme2 ข้างบนเว็ปไซต์จะมีแถบหัวข้องานที่เลื่อนเป็นจังหวัะโดยอัตโนมัติ ดูไปจนถึงหัวข้อ "การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ปี 2558" (ครั้งที่ 1 ) ให้เลือกแล้วจะพบ โปรแกรมการกรอกข้อมูล (excel) ให้กรอกผลการประเมินเป็นจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นตามที่กำหนด (กรุณากรอกให้แล้วเสร็จภา  01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (OBEC Young Beach Volleyball 2015 inspired by ThaiPBS) รอบคัดเลือกภาคเหนือ วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2558 ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือประสานได้ที่คุณรังสิมา อินทะนินท์ โทร. 081-9531474 หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
10 ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาถึงแก่กรรม ด้วย นางอรทัย ยศเมธา อายุ ๕๓ ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2557 ชุมชนบ้านแม่สาบ
11 กำหนดการร่วมงานฌาปนกิจ นางอรทัย ยศเมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ ตามที่ นางอรทัย ยศเมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดพิธีมอบร่างให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 28  25 / 06 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
12 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้าร่วมรับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามรายละเอียดดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
13 สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" รับสมัครจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ไฟล์แนบ) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
14 มูลนิธิครูของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษาโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย (ไฟล์แนบ) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
15 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนฯ และ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) สามารถมารับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนที่มีครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคำสั่งของโรงเรียนเพื่อมาลงนามออกคำสั่ง โดยให้ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
16 ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan)  
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2557 นางรำพัน ทองคำ
17 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงในอำเภอแม่แตงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด – ปิด และชุมนุมรอบกองไฟ การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอแม่แตงปีการศึกษา 2558 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
18 แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2557 นางสายฤดี มารังค์
19 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558" กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2558 ตามรายละเอียดดังแนบ  
[ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
20 แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ "เฉลิมพระชนมายะุ 60 พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ : ภาษาไทย ภาษาต่างชาติ" ผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านด้าวเทียม DLTV 14 และเว็บไซต์ www.dlfeschool.in.th รายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วย 
[ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
21 แจ้งการร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อก๋องแก้ว สุภีระ บิดาของ ผอ.เฉลิม สุภีระ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิงเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองม่วง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และจะทำพิธีฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สุสานบ้านหนองม่วง โดยสมาคมครู อำเภอสะเมิง กำหนดวางพวงหรีดเคารพศพในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2557 บ้านแม่โต๋
22 ขอเชิยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ประชุมในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2557 สันมหาพนวิทยา
23 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2557 นางสาวอัญชลี อภัย
24 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงิน " กองทุนสวัสดิการ เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2" ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
25 การถ่ายทอดสดอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและประเมินผลการอบรมทางไกลโครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี" ผ่านระบบ DLIT REPORT  
[ไฟล์แนบ]
15 / 06 / 2557 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 36 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465374
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 21/05/2558 09.28น.