สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ขอเชิญประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอ 5 อำเภอ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 เครือข่าย และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
2 ให้ทุกโรงเรียนค่า่สาธารณูปโภคและรายงานเงินอุดหนุนไปที่ NN-2510@hotmail.com ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557  01 / 08 / 2557 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ
3 ให้รายงานเงินค่าสาธรณูปโภค ปี2556-2557 และรายงานเงินอุดหนุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(30 กันยายน 2557) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2557 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ
4 การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เงินช่วยพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
5 เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง ๑ ประชุม 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2557 วัดแม่เลย
6 เผยแพร่ภาพแล้ว วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 - 16.30 น. เชิญรับชม รายการตามไปดูครูทำดี ตอน : ครูดีนักเรียนเด่น ที่โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด ทาง NBT เชียงใหม่   31 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
7 เชิญโรงเรียนในอำเภอแม่แตงทุกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา และให้โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งแบบตอบรับเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มายังโรงเรียนสันป่าสักวิทยาภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นี้ 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2557 วัดปางมะกล้วย
9 ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2557 นางศศิวิภา ทาวงค์
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้าย ส่งถึงสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ภายใน 1-15 สิงหาคม 2557  
[ไฟล์แนบ]
30 / 07 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
11 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER) อำเภอแม่แตง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
30 / 07 / 2557 สันมหาพนวิทยา
12 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๗  
[ไฟล์แนบ]
29 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
13 ประกาศโรงเรียนวัดปางมะกล้วย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 
[ไฟล์แนบ]
29 / 07 / 2557 วัดปางมะกล้วย
14 สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่ ศธ 04048/2662 ลงวันที่ 29 ก.ค.57 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่2/2557 ไม่มีนะคะ  29 / 07 / 2557 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ [เอกชน]
15 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง ๑
ประชุม 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2557 วัดแม่เลย
16 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ เวปไซต์ http://north64.sillapa.net/sp-cnx2/  25 / 07 / 2557 นางสาววาสนา เพลัย
17 *แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตัวอย่างป้ายไวนิล "ค่านิยม 12 ประการ" 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
18 คู่มือการกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
19 แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ของหน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางรำพัน ทองคำ
20 ข้อสอบpisa วิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
21 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2557  
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
22 ข้อสอบpisa วิชาคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
23 ข้อสอบpisaวิชาการอ่าน 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
24 การประชุมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศวสตร์โรงเรียนฯ(ตาม ร.ร.ที่แนบ) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
25 แจ้งผู้มีรายช่ือต่อไปนี่ กรุณาติิดต่อเจ้าหน้าที่งานสารวัตรนักเรียนโดยด่วน โทร 086-9233287 1.อ.ปรีชา ต้อตานา ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ 2.อ.ถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านปางห้วยตาด 3.อ.สุรพงษ์ ศิริเขตต์   16 / 07 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 17 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.