สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ผลการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ (ประกาศรายชื่อ) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 04 / 2557 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์
2 แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้โทรศัพท๋ภายในสำนักงานสามารถใช้งานได้แล้วครับ ขออภัยในความไม่สะดวก..กลุ่มอำนวยการ  09 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
3 ประกาศ ขณะนี้โทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ กำลังอยู่ระหว่างการซ่อม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้จะประกาศให้ทราบต่อไป...กลุ่มอำนวยการ  08 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
4 ขอเชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในวันที่ 18 เมษยน 2557 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  08 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
5 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ รุ่นรหัส 14,16 จะรดน้ำดำหัวตัวแทนคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ รร.จิตราวิทยา อ.เมืองเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมงานโดยทั่วกัน (ประธานชมรม : วิชัย มั่นชา)  04 / 04 / 2557 นายโสภณ ชัยเพ็ชร
6 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดฯ (โปรแกรม NISPA) ขอให้โรงเรียนที่ดำเนินการกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจสอบในช่องผลการดำเนินงานในสถานศึกษาด้วยค่ะ เนื่องจากปรากฏว่าหลายโรงเรียนคะแนนคุณภาพไม่ผ่านจำนวนมาก  04 / 04 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ไม่มีวิทยฐานะ) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) รายชื่อโรงเรียน ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 04 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
8 ซักซ้อมการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2557 นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส
9 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ขอเชิญชวน ร่วมโครงการ"โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในวัยก่อนเรียน" ระหว่าง 23-25 เม.ย.57 ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ หมายเลข 053-945094 หรือ 053-945-096 (คุณน้ำฝน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ams.cmu.ac.th/amscsc sinv www.facebook.com/amscsccmu 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+ Earth Hour 2014)" ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.  28 / 03 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
11 เตือนส่งงานครั้งที่ 2 (แบบประเมินตนเองโรงเรียนปลอดบุหรี่) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 03 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
12 ประชาสัมพันธ์การอบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
26 / 03 / 2557 นางรำพัน ทองคำ
13 เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี 
[ไฟล์แนบ]
25 / 03 / 2557 นางสุรางค์ อินทรักษา
14 ด้วยนายมนัส มั่นชา บิดานายวิชัย มั่นชา อดีต รอง ผอ .สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา บัดนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเกตการาม ต.วันเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีกำหนดฌาปณกิจ วันที่ 26 มี.ค.57 เวลา 13.00 น. สุสานสันกุ่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  22 / 03 / 2557 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
15 ด้วยมารดาของนางเหรียญทอง คำยอง ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้กำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ สุสานบ้านแม่คือ  21 / 03 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
16 รายชื่อผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่ริม)<br> เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม แยกรายตำบล ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
17 ขอเชิญ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) <br> ประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2  20 / 03 / 2557 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
18 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินตนเองโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
19 แจ้งรายช่่ือ ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (สารวัตรนักเรียน)  
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
20 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2557 นางดวงรัก ภู่พัด
21 การจัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2557 นางศุญาฎา เชื่อมั่น
22 วันนี้ที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น.ขอเชิญโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนที่สนใจ ชมรายการ เสวนาแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งถ่ายสดจาก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผ่าน ช่อง 9 อสมท. Modern Nine TV ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา  13 / 03 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
23 ด้วยนายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานศพมารดา คุณแม่จอมแปง ปัญญาแก้ว อายุ 91 ปี ตั้งศพไว้ที่ บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ 1 บ้านเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน กำหนดฌาปนกิจศพ วันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2556 ณ สุสานบ้านเหมืองจี้  
[ไฟล์แนบ]
07 / 03 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
24 การรับหนังสือหลักศูตรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาฯ(หลักสูตรครู C.A.R.E) ตามรายชื่อแนบ 12 โรง 
[ไฟล์แนบ]
06 / 03 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
25 ขอแก้ไขกำหนดวันมารับแบบพิมพ์ เป็น วันที่ 6-7 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  06 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.