สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ด้วย นายดา สมฤทธิ์ บิดาของ นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยไร่ ได้เสียชีวิตลง เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านน้ำต้น ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สุสานบ้านน้ำต้น ในการนี้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แม่แตง ๓ กำหนดวางพวงหรีดเคารพศพ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. และเป็นเจ้าภ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 03 / 2557 สันป่าสักวิทยา
2 เนื่องจาก คุณย่วนซิว แซ่ฮั่น คุณพ่อของอาจารย์ ศิริพร พรสิรินทิพย์ อาจารย์รร.บ้านปง (อินทขิล) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เสียชีวิต ศพตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ทีี่วัดนางเหลียว อ.สันทราย (ใกล้ๆ โลตัสรวมโชค) ทางเข้าสถานีวิทยุเสียงสามยอดจะฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สุสานวัดนางเหลียว  24 / 03 / 2557 นางสาวอัญชลี อภัย
3 เชิญประชุมโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิต โปรแกรมแม่แตง 11 โรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
18 / 03 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
18 / 03 / 2557 สันป่าสักวิทยา
5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง  
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2557 สันมหาพนวิทยา
6 แจ้งยกเลิกกำหนดวันรับแบบพิมพ์ ปพ. วันที่ 18-19 มีค. 58 เป็นรับไได้ตามปกติ กรุณา แจ้งนัดล่วงหน้า 088-8042977   17 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2557 สันป่าสักวิทยา
8 แจ้งให้มารับแบบพิมพ์ ปพ. ที่สั่งซื้อไว้ ได้แล้วที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(อัธยา) ตั้งแต่วันที่ 18 มีค. -19 มีค. 58 1.รร.ทรายทอง 2. รร.หนองปิด 3.รร.เชียงใหม่มัธยม 4.รร.แม่ตะมาน 5.รร.บ้านเมืองขอน 6.รร.เขื่อนผากวิทยา 7.รร.แม่แฝก 8.รร.เจดีย์แม่ครัว 9.รร.บวกเปา 10.รร.วัดหนองออน 11.รร.ตชด.ไลออนส์ 12.รร.แม่ลานคำ 13.รร.ประดู่   17 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
9 สมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2557 นางสายฤดี มารังค์
10 เชิญประชุมโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิต โปรแกรมแม่แตง 11 โรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
11 การจัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
12 สยามอินโนเวชั่นมีเดีย ขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ"การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย" ณ ห้องประชุม๑ สพป.เชียงใหม่เขต ๒ ผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 นี้ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 03 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
13 ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์เข้ารับการคุัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 03 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
14 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอเชิญประชุมครูวิชาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
11 / 03 / 2557 สันป่าสักวิทยา
15 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง "5 องค์ประกอบ"วันที่ 27-30 มีนาคม 2558 เปลี่ยนเป็นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  09 / 03 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
16 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๔ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่   09 / 03 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
17 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
06 / 03 / 2557 บ้านแจ่งกู่เรือง
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูภาษาไทย ตามที่สยามอินโนเวชั่นจัดทำโครงการ"การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย"โดยให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น บัดนี้ทางสยามอินโนเวชั่นมีเดียได้ขยายเวลาให้ผู้ที่สนใจส่งใบตอบรับได้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
05 / 03 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
19 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ขอเชิญประชุมครูวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายฯ แม่แตง 2 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 
[ไฟล์แนบ]
05 / 03 / 2557 สันมหาพนวิทยา
20 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบอบบุคลากรทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
21 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืแกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
23 การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2558 
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
24 การให้คะแนนข้อสอบกลางสำหรับข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 ข้อ 17 และวิทยาศาสตร์ชั้น ป.5 ข้อ 28 ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน สำหรับนักเรียนทุกคนเนื่องจากข้อสอบไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  02 / 03 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
25 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 34 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/03/2558 09.18น.