สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไข ปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม น.ร. ระดับภาค ครั้งที่64 ปี กศ.2557 
[ไฟล์แนบ]
22 / 10 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
2 บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2557 นายโสภณ ชัยเพ็ชร
3 บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  21 / 10 / 2557 นายโสภณ ชัยเพ็ชร
4 ประกาศโรงเรียนบ้านแจ่ง***่เรือง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 10 / 2557 บ้านแจ่งกู่เรือง
5 ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ ชำระเงินค่าเสื้อโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า โรงเรียนบ้านป่าลาน โรงเรียนบ้านแม่ตะละ โรงเรียนวัดแม่เลย โรงเรียนชุมชนบ้านดง โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนวัดสันทรายมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านสันพระเนตร โรงเรียนวัดสันคะยอม 
[ไฟล์แนบ]
15 / 10 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
6 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
7 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นวันที่ 17 ต.ค.57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
8 ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อดังแนบ มารับเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม/เศรษฐศาสตร์ ได้ที่กลุ่มนิเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2557 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
10 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูที่ไม่มีวิทยฐานะภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเบิกจ่ายให้ทันสิ้นเดือนนี้ ได้แก่ ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทย ,บ้านปางห้วยตาด,บ้านเป้าวิทยาคาร,สบเปิงวิทยา,บ้านช้างใน,ชุมชนบ้านแม่สาบ,บ้านแม่ลานคำ,บ้านห้วยน้ำจาง,บ้านนากู่,วัดยั้งเมิน,บ้านกิ่วเสือ,บ้านป่าก้าง และ บ้านศรีบุญเรือง  13 / 10 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
11 สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 โครงการบรรชาสามเณรฟื้นฟูพระศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557-2559 และรับสื่าอนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคเรียนที่ 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2557 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด
12 สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 โครงการบรรชาสามเณรฟื้นฟูพระศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557-2559 และรับสื่าอนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคเรียนที่ 2  12 / 10 / 2557 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด
13 เข้าร่วมการประกวดความดีสากล 5 ประการ และมาร์ชชิ่งความดี 
[ไฟล์แนบ]
10 / 10 / 2557 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด
14 รายชื่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่สมทบกองทุนสาธารณะประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 1.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 400.-2.กลุ่มบุคคล1,400.-3.กลุ่มนิเทศติดตามฯ1,400.-4.กลุ่มงานการเงิน1,000.-5.กลุ่มอำนวยการ700.-6.โรงเรียนวัดแม่เลย500.-7.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว2,000.-8โรงเรียนรัปปาปอร์ต 800.-9.โรงเรียนห้วยน้ำจาง700.-10.โรงเรียนบ้านป่าลาน1,900.-11.โรงเรียนวัดบ้านป้อก600.-12.โรงเรีย 
[ไฟล์แนบ]
10 / 10 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
15 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) แจ้งถึง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนสำหรับ ร.ร.ที่มีครูที่ไม่มีวิทยาฐานะให้ผู้บริหาร ร.ร. มาลงนามในคำสั่ง และนำเลขที่คำสั่งของ ร.ร. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ด้วย   09 / 10 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
16 การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของ PISA 2015  09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
17 การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
18 การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
19 การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของ PISA 2015 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
20 ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
21 การบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
22 การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
23 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯแม่แตง 1
แจ้งผลการแข่งขันกีฬานักเรียน(ประถม) ระดับเครือข่ายแม่แตง 1 
[ไฟล์แนบ]
08 / 10 / 2557 บ้านทับเดื่อ
24 เชิญสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาทรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 10 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
25 ประกาศรับสมัครตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 10 / 2557 สันป่าสักวิทยา
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 23 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.