สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างสรรค์ ชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด 
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2557 พร้าวบูรพา
2 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอแม่แตง
แจ้งเพิ่มเติมใบสมัครแข่งขันกีฬา "แม่แตงเกมส์"  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2557 บ้านทับเดื่อ
3 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอแม่แตง
กลุ่มเครือข่ายแม่แตง 1 ขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียน "แม่แตงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2557 บ้านทับเดื่อ
4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ขอให้โรงเรียนทุกโรงในกลุ่มฯ แม่แตง ๒ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
6 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งหลวง(โรงเรียนจ้าง) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 วัดทุ่งหลวง
7 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.รร.และกรรมการเครือข่ายแม่แตง 1 เป็นวันที่ 19 กย.2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล และแจ้งรายละเอียดงานกีฬาเครือข่าย 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 บ้านทับเดื่อ
8 ประกาศจากกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
9 ประกาศจากกรรมการตัดสินอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ป.4-6 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
10 ประกาศจากกรรมการตัดสินประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
11 ประกาศจากกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ป.4-6 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
12 ประกาศจากกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังงาน (บินไกล) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
13 ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 จึงเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายแม่แตง 3 เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2557 สันป่าสักวิทยา
14 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนมรกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ทุกโรงเรียน ประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
15 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายสะเมิง ๓

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายสะเมิง ๓ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ ในวัน อังคาร ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
16 เชิญครูกีฬาเครือข่ายแม่แตง 1 ประชุม ณ รร.วัดช่อแล 09.00 น. เชิญ ผอ.รร.และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเครือข่าย ประชุม ณ รร.วัดช่อแล เวลา 13.00 น.  
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2557 บ้านทับเดื่อ
17 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการสถานศึกษาสีขาว ขอให้ส่งเอกสารการล้างหนี้เพิ่มเติมด่วนที่สุด (ตามเอกสารดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
12 / 09 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
18 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 เรื่องการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัย ในวันเสาร์ ที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องวีรวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. นะคะ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 09 / 2557 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล
19 รายนามผู้บริจาคโครงการสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1.นายรนตภูมิ โนสุ 1000 บาท 2.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 400 บาท 3.โรงเรียนวัดแม่เลย 500 บาท 4.กลุ่มนิเทศฯ 1400 บาท 5.โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1500 บาท 6.โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1900 บาท 7.กลุ่มอำนวยการ 2000 บาท และจะแจ้งรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป  09 / 09 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
20 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
[ไฟล์แนบ]
09 / 09 / 2557 สันป่าสักวิทยา
21 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมการยกระดับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประชุมสามัญครู  
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
22 ศูนย์ PEER CENTER อำเภอแม่แตง แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อแนบท้าย ส่งแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่งแบบประเมินฯ มายัง
E-mail : Netnapitta@hotmail.com ภายในวันที่ 9 กันยายน 2557
 
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ขอเชิญชมงาน "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kis's World) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
24 การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2557 นางสาวจีรวัฒน์ ใจจิตต์
25 การใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2557 นางสาวจีรวัฒน์ ใจจิตต์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.